Pohjoinen lähiö v.2023

Alla on kuvasarjat Tapiolan puutarhakaupungin pohjoisesta lähiöstä, "Pohjois-Tapiolasta", sellaisena kuin se näkyi kadullakulkijalle kesällä 2023. Kuvat on jaettu kolmeen kuvagalleriaan - Pohjantori, Louhentori ja muu alue.

Espoon kaupungilla on vireillä merkittäviä asemakaavan muutoksia Pohjantorin ja Louhentorin alueilla. Näistä tarkemmin a.o. kuvagalerrian jälkeen. Alueella on myös vireillä kaavamuutos nro 210210 "Kalevalantie", jonka tavoitteena on Kalevalantien ajoneuvoliikenteen toimivuuden parantaminen ja riittävien tilavarausten mahdollistaminen pyöräilyreitille sekä joukkoliikenteelle (raideliikenteelle). Linkki tähän aineistoon "Kalevalantie".

Pohjantorin ja Louhentorin kaavamuutoshankkeet ovat erittäin merkittäviä Tapiolan puutarhakaupungille. Niiden toteutuminen tarkoittaa pohjoisen lähiön molempien ostoskeskusten uudelleenrakentamista. Nähtäväksi jää, miten suunnittelun edetessä kyetään "ottamaan huomioon alueen kuuluminen rakennettuun kulttuuriympäristöön" ja miten kaupungin virkamiehet ja lopulta päättäjät asiaan suhtautuvat. Toistaiseksi merkittäväin yksittäinen muutos pohjoisen lähiön maisemaan on ollut vuonna 2022 valmistunut uusi Pohjois-Tapiolan koulun rakennus.

Kuvagallerian kuvia klikkaamalla kuva tulee esille suurempana. Kaikkien kuvien (c) Jorma Kajaste, 2023. Kuvia voi käyttää vapaasti asiayhteyteen liittyvissä jutuissa, tekijä ja lähde "tapiolagardencity.fi" verkkosivusto tulee mainita. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijän lupaa.

Pohjantori v. 2023

pohjantori01 20230614_111226.jpeg

pohjantori02 20230614_111207.jpeg

pohjantori03 20230609_135101.jpeg

pohjantori04 20230609_134054.jpeg

pohjantori05 20230607_150300.jpeg

pohjantori06 20230607_145611.jpeg

pohjantori07 20230607_145628.jpeg

pohjantori08 20230607_150507.jpeg

pohjantori09 20230607_150644.jpeg

pohjantori10 20230607_150824.jpeg

pohjantori11 20230607_135847.jpeg

pohjantori12 20230607_135839.jpeg

pohjantori13 20230607_133629.jpeg

pohjantori14 20230607_135859.jpeg

pohjantori15 20230607_135918.jpeg

pohjantori16 20230607_140029.jpeg

pohjantori17 20230607_140045.jpeg

pohjantori18 20230607_140053.jpeg

pohjantori19 20230607_140235.jpeg

pohjantori20 20230607_140334.jpeg

pohjantori21 20230607_145712.jpeg

Pohjantorin ostoskeskuksen asemakaavamuutos

Seuraavassa lainauksia Espoon kaupungin asemaakan muutoshankkeesta nro 213104 "Pohjantori"

”Kaavamuutoksen tavoitteena on kehittää liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jotta ostoskeskukseen voidaan sijoittaa suurempi päivittäistavarakauppa. Kaksiosaisen ostoskeskuksen Ukonpuiston puoleinen osa puretaan. Kalevalantien puoleista kaupunkikuvallisesti arvokasta osaa tutkitaan osana rakennuksen uudistamista ja laajennusta.”

"Alustavan suunnitelman mukaan Pohjantorin ostoskeskus uudistetaan kehittämällä kaupunkikuvallisesti arvokasta Louhentien puoleista liikerakennusta osana uutta laajempaa rakennusta. Pienempi Ukonpuiston poleinen osa puretaan. Tavoitteena on säilyttää Louhentien puoleisen osan aikansa arkkitehtuurille ominainen arkadikäytävä sekä katujen puolelle sijoittuvat pääjulkisivut. Kattoa tullaan korottamaan rakennuksen keskiosasta, jotta nykyaikaienn liikerakennuksen vaatima talotekniikka on mahdollista toteuttaa rakennukseen. Ilmanvaihtokonehuone sijoitetaan rakennuksen katolle sisäänvedettynä."

Linkki kaupungin sivuille asian aineistoon "Pohjantori". Alla neljä kuvaa tästä aineistosta.

Louhentori v. 2023

louhentori01 20230607_141231.jpeg

louhentori02 20230607_141441.jpeg

louhentori03 20230607_141535.jpeg

louhentori04 20230607_141716.jpeg

louhentori05 20230607_141809.jpeg

louhentori06 20230607_142032.jpeg

louhentori07 20230607_142541.jpeg

louhentori08 20230607_142625.jpeg

louhentori09 20230607_142639.jpeg

louhentori10 20230607_142712.jpeg

louhentori11 20230607_142729.jpeg

louhentori12 20230607_142744.jpeg

louhentori13 20230607_142813.jpeg

louhentori14 20230607_142835.jpeg

louhentori15 20230607_142855.jpeg

louhentori16 20230607_142929.jpeg

louhentori17 20230607_143002.jpeg

louhentori18 20230607_143033.jpeg

louhentori19 20230607_143309.jpeg

Louhentorin asemakaavamuutos

Seuraavassa lainauksia Espoon kaupungin asemaakan muutoshankkeesta nro 212901.

"Asemakaavan muutoksella Louhentorin liikekeskuksen kaksi liiketonttia ja paikoitusalueet muutetaan kerrostalotontiksi. Alue on osa Tapiolan rakennettua kulttuuriympäristöä. Muutoksessa suojellaan liikekeskuksen arvokkaimmat osat.”

"Tavoitteena on mahdollistaa alueelle enintään neljäkerroksisten asuinkerrostalojen rakentaminen. Alueen rakennusoikeudeksi tulisi 2000-3000 k-m2. Suunnitelmassa tutkitaan pienen liiketilan (esimerkiksi kioski) sijoittamista alueelle. Suunnittelussa tullaan ottamaan huomioon alueen kuuluminen Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY). Louhentorin liikekeskuksen katuun rajoittuvien rakennusosien säilyttämistä selvitetään suunnittelun edetessä."

Linkki kaupungin sivuille asian aineistoon "Louhentori".  Alla kaksi kuvaa tästä aineistosta.

Powered by Aava 3