Tapiola Puutarhakaupunki - Tapiola Garden City - Vanha Tapiola

Tämä sivusto esittelee Asuntosäätiön rakennuttaman ja maailmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseen Tapiolan Puutarhakaupungin - Tapiola Garden Cityn - historiaa ja nykypäivää monin kuvin ja vähin sanoin, sillä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 

Sivuston ensimmäisessä Puutarhakaupungin historiaa esittelevässä osassa esitellään Heikki von Hertzenin uraauurtanut asuntopoliittinen pamfletti "Koti vaiko kasarmi lapsillemme?", jonka voidaan katsoa olevan Tapiolan Puutarhakaupungin ideologisena alkusysäyksenä. Toiseksi esitellään valikoituja otteita vuosina 1954-1968 julkaistusta Asuntosäätiön tiedotuslehdestä "Tapiola tänään". Näiden otteiden läpiselaaminen antaa vanhalle tapiolalaiselle läpitunkevan nostalgiapiikin ja uudemmille toivottavasti jonkinlaisen näkemyksen siihen yhteisöllisyyden tunteeseen ja ainutkertaisuuteen, joka Tapiolan rakentamiseen liittyi. Kolmanneksi on esittelyssä vanhoja Tapiola-aiheisia postikortteja. Näiden merkitys, vaikka ovatkin mukavia katsella, on siinä mitä ne kertovat Tapiolan Puutarhakaupungista ja sen maineesta 1950-80 -luvuilla. Neljänneksi julkaisemme valikoituja wanhoja walokuwia. 

Sivuston toisessa osassa esitellään parin tuhannen kuvan voimalla tämän päivän Tapiolaa. Tämän osion tarkoituksena on osoittaa, että Tapiolan Puutarhakaupunki on kuten ennenkin ja voi pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kenties selkein havainto vertailtaessa 1960-luvun Puutarhakaupunkia 2010-luvun näkymiin on, erityisesti kesäkuvissa, arkkitehtuurin hukkuminen luonnon sisään. Puoli vuosisataa aiemmin istutetut puut ja pensaat ovat monin paikoin peittäneet rakennukset lähes täydellisesti näkyvistä. Tärkeintä on nähdä, että Tapiolan Puutarhakaupunki ei ole yhtäkuin Tapiolan metroaseman päälle rakennettava suuri kauppakeskus asuinkortteleineen, vaan pääosin aivan jotain muuta.

Kolmannessa osiossa esitellään se minkä päälle Tapiolan Puutarhakaupunki on rakennettu. Hagalundin kartanon mailla oli ensimmäisen maailmansodan aikaisten puolustuslinnoitusten läntinen siipi, joka nyt näyttäytyy siellä ja täällä ympäri Tapiolaa suurempina ja pienempinä vallareina, vallituksina. Näistä tärkeimmät on esitelty. Tästä löytyy historiallinen kytkös Suomenlinnaan, joka oli osa tuota puolustusketjua myös ensimmäisen maailmansodan aikana, ja on nyt UNESCO:n Maailmanperintökohde.

Neljännessä osiossa "pro Maailmanperintökohde" on tietoa Valtakunnallisesti tärkeistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY-alueista), Kansallisista kaupunkipuistoista ja UNESCO:n Maailmanperintökohteen Suomen strategiasta. 

Espoon kaupunginmuseo on alkanut siirtämään valikoituja valokuvia kokoelmistaan vapaasti käytettäväksi yleisölle. Kuvia löytyy www.finna.fi -palvelusta, sivustolla mainituin ehdoin. Viimeiseen osioon kokoamme valikoituja kuvia sekä tästä palvelusta että yksityishenkilöiden ottamia vanhoja kuvia Tapiolasta, heidän luvallaan.

 

Jorma Kajaste

antikvaarinen kirjakauppias

tapiola2030@gmail.com

 

Sivuston vierailijamäärät:

20.03.2018 10.000                    09.03.2019 50.000                    12.10.2019  90.000  

24.07.2018 20.000                    28.04.2019 60.000

22.10.2018 30.000                    18.06.2019 70.000

03.01.2019 40.000                    17.08.2019 80.000