Tapiola Puutarhakaupunki - Tapiola Garden City - Vanha Tapiola

Tämän sivuston tarkoitus on tukea keskustelua aiheesta "Tapiola UNESCO:n Maailmanperintökohteeksi". Tavoitteena on esitellä Asuntosäätiön rakennuttaman ja maailmanlaajuisen huomion kohteeksi nousseen Tapiolan Puutarhakaupungin - Tapiola Garden Cityn - historiaa ja nykypäivää monin kuvin ja vähin sanoin, sillä yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. 

Ehdotus pyrkimiseksi UNESCO:n Maailmanperintökohteeksi tulee nähdä ensisijaisesti ehdotuksena investoida hieman asiaan, jolla saavutettaisiin suuri tuotto. Tapiolan Puutarhakaupunki Maailmanperintökohteena olisi valtava etu alueen kehittämiseen matkailuelinkeinona ja houkuttamaan yritystoimintaa Puutarhakaupunkiin ja sitä ympäröiviin alueisiin. Ehdotusta ei ole syytä tulkita ns. Vanhan Tapiolan museoimishankkeeksi. Arvokas ja arvostettu asuinympäristö on aina kuitenkin ensisijaisesti ihmisten asuinympäristö, jonka tulee elää ajassa ja hengessä ihmisten mukana. 

Tapiolan Puutarhakaupungin saamista Suomen ehdokaslistalle UNESCO:n Maailmanperintökohteeksi esitettiin Espoon kaupungin johdolle jo 15 vuotta sitten museoalan ammattilaisten taholta. Asia ei ole uusi eikä se ole utopiaa. 

Sivuston ensimmäisessä Puutarhakaupungin historiaa esittelevässä osassa esitellään Heikki von Hertzenin uraauurtanut asuntopoliittinen pamfletti "Koti vaiko kasarmi lapsillemme?", jonka voidaan katsoa olevan Tapiolan Puutarhakaupungin ideologisena alkusysäyksenä. Toiseksi esitellään valikoituja otteita vuosina 1954-1968 julkaistusta Asuntosäätiön tiedotuslehdestä "Tapiola tänään". Näiden otteiden läpiselaaminen antaa vanhalle tapiolalaiselle läpitunkevan nostalgiapiikin ja uudemmille toivottavasti jonkinlaisen näkemyksen siihen yhteisöllisyyden tunteeseen ja ainutkertaisuuteen, joka Tapiolan rakentamiseen liittyi. Kolmanneksi on esittelyssä vanhoja Tapiola-aiheisia postikortteja. Näiden merkitys, vaikka ovatkin mukavia katsella, on siinä mitä ne kertovat Tapiolan Puutarhakaupungista ja sen maineesta 1950-80 -luvuilla. Neljänneksi julkaisemme valikoituja wanhoja walokuwia. 

Sivuston toisessa osassa esitellään parin tuhannen kuvan voimalla tämän päivän Tapiolaa. Tämän osion tarkoituksena on osoittaa, että Tapiolan Puutarhakaupunki on kuten ennenkin ja voi pääsääntöisesti erittäin hyvin. Kenties selkein havainto vertailtaessa 1960-luvun Puutarhakaupunkia 2010-luvun näkymiin on, erityisesti kesäkuvissa, arkkitehtuurin hukkuminen luonnon sisään. Puoli vuosisataa aiemmin istutetut puut ja pensaat ovat monin paikoin peittäneet rakennukset lähes täydellisesti näkyvistä. Tärkeintä on nähdä, että Tapiolan Puutarhakaupunki ei ole yhtäkuin Tapiolan metroaseman päälle rakennettava suuri kauppakeskus asuinkortteleineen, vaan pääosin aivan jotain muuta.

Kolmannessa osiossa esitellään se minkä päälle Tapiolan Puutarhakaupunki on rakennettu. Hagalundin kartanon mailla oli ensimmäisen maailmansodan aikaisten puolustuslinnoitusten läntinen siipi, joka nyt näyttäytyy siellä ja täällä ympäri Tapiolaa suurempina ja pienempinä vallareina, vallituksina. Näistä tärkeimmät on esitelty. Tästä löytyy historiallinen kytkös Suomenlinnaan, joka oli osa tuota puolustusketjua myös ensimmäisen maailmansodan aikana, ja on nyt UNESCO:n Maailmanperintökohde.

Viimeisessä osiossa "pro Maailmanperintökohde" on tietoa Valtakunnallisesti tärkeistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä (RKY-alueista), Kansallisista kaupunkipuistoista ja UNESCO:n Maailmanperintökohteen Suomen strategiasta. 

Jos haluat itse vaikuttaa ajatukseen Tapiolan Puutarhakaupungin saamiseksi UNESCO:n Maailmanperintökohteeksi, suuntaan taikka toiseen, kenties paras tapa vaikuttaa on ottaa yhteyttä siihen Espoon kaupunginvaltuutettuun, jonka tunnet omaksesi. Tässä linkki heidän yhteystietoihinsa. Pallo on sinulla ja heillä.

Tätä sivustoa tullaan täydentämään ajan kanssa. Tulossa on puistot ja puut, isoimmat kivet, ja kenties jotain alueen suunnitelleista arkkitehdeista. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan vanhoja Tapiolaa mielenkiintoisesti esitteleviä valokuvia käytettäväksi tällä sivustolla, ota yhteyttä. Kaikki kommentit sivustosta ovat myös tervetulleita, tosin positiivisia luetaan mieluummin kuin negatiivisia. 

Tällä sivustolla ei ole keskustelu- tai kommentoipalstaa. Jos aiheesta halutaan käydä keskustelua, suosittelemme Tapiolan Killan, Enemmän Tapiolaa, tai muita vastaavia, aktiivisia Tapiola-aiheisia facebook-sivustoja. Kommentoida voi myös näitä blogeja US 29.4.2017, US 12.5.2017 ja US 3.9.2017.  

Espoon kaupunginvaltuutettu Jouni J. Särkijärvi jätti 16.2.2018 valtuustokysymyksen maailmanperintökohteen nimityksen hankkimisesta Tapiolalle. Kaupunginhallitus vastasi 14.5.2018, että "Tapiolan puutarhakaupunkia ei ole tarkoituksenmukaista esittää maailmanperintökohteiden aielistalle". Tätä kaupunginhallitus perusteli mm. väittämällä, että "Maailmanperintökohdestatusta vastaava markkina-arvo ja huomio ovat saavutettavissa samalla resurssien panostuksella ja muilla, mahdollisesti monipuolisemmilla markkinoinnin ja kaupunkikehittämisen keinoilla". Onko tämä näkemys realistinen ja Espoon markkinointiresurssit objektiivisesti huomioiva vai absurdiudessaan kovin ylimielinen, sen aika näyttää. Itse asiaan eli Tapiolan puutarhakaupungin saamiseksi UNESCO:n Maailmanperintökohteeksi voi todeta, että kaupunginhallitukset tulevat ja menevät, mutta Tapiolan puutarhakaupunki on ja odottaa. 

 

Jorma Kajaste

antikvaarinen kirjakauppias

tapiola2030@gmail.com

 

Sivuston vierailijamäärät:

23.01.2018  5.000

20.03.2018 10.000

11.05.2018 15.000 

24.07.2018 20.000

12.09.2018 25.000

22.10.2018 30.000 

29.11.2018 35.000 

03.01.2019 40.000

04.02.2019 45.000