Itäranta v.2023

Alla on kuvasarja Itärannasta sellaisena kuin se näkyi kadullakulkijalle kesällä 2023. Vahva yleisvaikutelma on, että kovin on vihreää. Itäranta on Asuntosäätiön rakennuttaman Tapiolan puutarhakaupungin lähiöistä kenties kaikkein vähiten, jos lainkaan, muutoksia kokenut, samassa tilassa kuin rakentamisen jälkeen, kuten Suvikumpukin. Merkittävin muutos on luonto itse. "Puutarhamaisuus" on vähentynyt ja "rakennettu kulttuuriympäristö" on jäämässä luonnon syleilyyn.

Espoon kaupungilla on vireillä asemakaavan muutos "Itärannan asuinalueen suojelukaava", josta tarkemmin kuvagallerian jälkeen.

Kuvagallerian kuvia klikkaamalla kuva tulee esille suurempana. Kaikkien kuvien (c) Jorma Kajaste, 2023. Kuvia voi käyttää vapaasti asiayhteyteen liittyvissä jutuissa, tekijä ja lähde "tapiolagardencity.fi" verkkosivusto tulee mainita. Kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijän lupaa.

ita¨01.jpeg

ita¨02.jpeg

ita¨04.jpeg

ita¨05.jpeg

ita¨06.jpeg

ita¨07.jpeg

ita¨10.jpeg

ita¨11.jpeg

ita¨08.jpeg

ita¨09.jpeg

ita¨2820230601_134417.jpeg

ita¨12.jpeg

ita¨03.jpeg

ita¨13.jpeg

ita¨14.jpeg

ita¨15.jpeg

ita¨16.jpeg

ita¨17.jpeg

ita¨18.jpeg

ita¨19.jpeg

ita¨20.jpeg

ita¨21.jpeg

ita¨22.jpeg

ita¨23.jpeg

ita¨24.jpeg

ita¨25.jpeg

ita¨27.jpeg

ita¨26.jpeg

Itärannan asuinalueen suojelukaava

Seuraavassa lainauksia Espoon kaupungin asemaakan muutoshankkeesta nro 211700 "Itärannan asuinalueen suojelukaava".

”Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia. Voimassa olevaa 1950–60-luvun kaavaa, entistä rakennuskaavaa, uudistetaan vastaamaan nykykäytäntöjä. Arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen pyritään turvaamaan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Kortteli-, katu- ja puistoalueiden rajauksia ja kaavallista sisältöä muutetaan tarvittavin osin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta muuttaa osoitteessa Harjuviita 5 sijaitseva pysäköintialue asuinrakentamiseen.”

Kyseessä on merkittävin Asuntosäätiön alueen Itärantaa koskeva muutos. Suojelua koskevat yksityiskohdat ovat varmasti hyvä asia monelle, mutta lisärakentaminen Harjuviita 5:n tontille herättää kysymyksiä. Alue on nykyisin autojen pysäköintialueena ja tilalle tontin omistaja haluaisi rakentaa kaksi ympäristössä jo olevia kerrostaloja muistuttavaa uutta asuinkerrostaloa. Ja näiden alle pysäköintitilat.

Linkki kaupungin sivuille asian aineistoon "Itärannan alueen suojelukaava". Alla kolme kuvaa tästä aineistosta.

Ylläolevassa ilmakuvassa ehdotetut uudisrakennukset sijoittuisivat kuvan keskelle, ent. Nesteen tornin kohdalle, vasemmalla näkyvien neljän ja oikealla näkyvien kolmen samankaltaisen rakennuksen väliin.

Powered by Aava 3