Tapiolan RKY alue

Lainaamme Museoviraston sivuilta "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt" ja "RKY -inventointi".

Valtioneuvosto vahvisti 22.12.2009 Museoviraston laatiman tarkistetun inventoinnin valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Inventoin on osa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja se tulee huomioida alueidenkäytönsuunnitelun lähtökohtana. 

Museovirasto valmisteli inventoinnin tarkistuksen ja on kuullut valmisteluvaiheessa kuntia, alueellisia ympäristökeskuksia, maakuntamuseoita ja maakuntien liittoja.

Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön säilymisen turvaamine. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopettaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Silyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksella.

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. 

Valtakunnalliseen inventointiin valitut kohteet antavat alueellisesti, ajallisesti ja kohdetyypeittäin monipuolisenkokonaiskuvan maamme rakennetun ympäristön historiasta ja kehityksestä. 

Kulttuuriympäristöjen alueiden käytön suunnittelussa huomioidaan rakennettujen ympäristöjen lisäksi myös valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä muinaisjäännökset. 

Lue lisäksi "Tapiolan RKY", jota siteerattu myös Tapiolan keskustan sivulla.